Úvodní slovo šéfredaktora. 30. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 2 s. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/180483
Uložit do Citace PRO