SEMERÁD, Pavel, Miloš GRÁSGRUBER a Lucie SEMERÁDOVÁ. Zdanění znalecké činnosti. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(2), 8-12 [cit. 2021-6-12]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2019.2.8
Uložit do Citace PRO