BARTOŠOVÁ, Viera. Predikcia budúceho vývoja podniku z pohľadu právnej úpravy účtovníctva podnikateľov v Slovenskej republike. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(2), 13-18 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2019.2.13
Uložit do Citace PRO