MAHMOUD, Houssam. Diagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methods [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180505. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Pavel Mazal.
Uložit do Citace PRO