ŠEVČÍK, Martin. Modelování a implementace řídicího algoritmu 3D tiskárny [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180535. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Miroslav Jirgl.

Uložit do Citace PRO