PLUCAR, Tomáš. Návrh experimentální solární sušárny [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18055. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Lucie Houdková.
Uložit do Citace PRO