ENIKEEV, Amir. Monitorovací systém pro zjištění motility a polohy laboratorních zvířat po anestézii [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180552. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vratislav Čmiel.

Uložit do Citace PRO