HUDEC, Jan. Generátor útoků na SCADA protokoly [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180559. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Blažek.
Uložit do Citace PRO