VONEŠ, Jaroslav. Implementace komunikačního rozhraní USB/LAN/WIFI [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180562. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Miloslav Steinbauer.

Uložit do Citace PRO