CHALOUPKA, Tomáš. Simulace vysokorychlostních optických datových přenosů [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180567. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Tomáš Horváth.

Uložit do Citace PRO