ŠTĚPÁNEK, Martin. Vliv specializace na strukturu měst, venkovského osídlení a krajiny [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180571. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Gabriel Kopáčik.

Uložit do Citace PRO