VENHODA, Tomáš. Technologie pro přípravu a spalování biomasy [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18058. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Juřena.

Uložit do Citace PRO