DOUBEK, Daniel. Systém pro nabízení domácích produktů [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180593. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Radek Burget.

Uložit do Citace PRO