BORČÍK, Filip. Klasifikace dokumentů pomocí analýzy obsahu [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180594. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Lenka Třeštíková.

Uložit do Citace PRO