DUDA, Jan. Prediktivní modelování v jazyce Python [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180603. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Zendulka.
Uložit do Citace PRO