ČONKA, Filip. Platforma pro interaktivní výstavy založené na aktuální poloze [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180604. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Bartík.
Uložit do Citace PRO