VASILJEVIĆ, Nemanja. Částečná detekce otisků prstů pomocí algoritmu detekce blobu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180612. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Mona Heidari.
Uložit do Citace PRO