HAMERNÍK, Pavel. Využití hlubokého učení pro rozpoznání textu v obrazu grafického uživatelského rozhraní [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180625. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Tomáš Lysek.

Uložit do Citace PRO