KUBÍČEK, Martin. Creating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrum [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180626. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.

Uložit do Citace PRO