MALÍKOVÁ, Lucie, Hana ŠIMONOVÁ, Barbara KUCHARCZYKOVÁ a Petr MIARKA. Multi-parameter fracture mechanics: crack path in a mixed-mode specimen. Frattura ed Integrita Strutturale [online]. Gruppo Italiano Frattura, 2019, 13(49), 65-73 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1971-8993. Dostupné z: doi:10.3221/IGF-ESIS.49.07
Uložit do Citace PRO