KLON, Jiří a Václav VESELÝ. Modelling of size and shape of damage zone in quasi-brittle notched specimens – analytical approach based on fracture-mechanical evaluation of loading curves. Frattura ed Integrita Strutturale [online]. Gruppo Italiano Frattura, 2017, 11(39), 17-28 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1971-8993. Dostupné z: doi:10.3221/IGF-ESIS.39.03

Uložit do Citace PRO