MACHOVÁ, Dominika. Podnikatelský záměr - vývoj softwaru [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180647. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Luňáček.
Uložit do Citace PRO