RUTAR, Zdeněk. Analýza finanční situace společnosti užitím kvantitativních metod [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180649. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Zuzana Chvátalová.
Uložit do Citace PRO