FIŠERA, Miroslav, Stanislav KRÁČMAR, Helena VELICHOVÁ, Lenka FIŠEROVÁ, Pavla BUREŠOVÁ a Pavel TVRZNÍK. Tin compounds in food – their distribution and determination. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences [online]. HACCP Consulting, 2019, 13(1), 369-377 [cit. 2021-04-17]. ISSN 1337-0960. Dostupné z: doi:10.5219/1041
Uložit do Citace PRO