PAŠKA, Tomáš. Návrh plánování a řízení zakázek z pohledu OSVČ [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180654. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO