RAMBOUSKOVÁ, Ivona. Podnikatelský plán na založení cukrárny s ruční výrobou v Šumperku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180659. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Veronika Bumberová.
Uložit do Citace PRO