SVĚTNIČKA, Michal. Využití metod projektového řízení při event managementu mezinárodní firmy [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180669. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Lenka Smolíková.
Uložit do Citace PRO