HLAVÁČEK, Jan. Využití metod projektového řízení ve vybraném strojírenském podniku [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180670. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Lenka Smolíková.

Uložit do Citace PRO