BARYBINA, Alina. Návrh zařízení pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180678. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marek Baláš.
Uložit do Citace PRO