HRADÍLEK, Ondřej. Bezdrátový terminál [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18069. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Radek Štohl.

Uložit do Citace PRO