TAVERI, Gianmarco. Geopolymers Incorporating Wastes and Composites Processing [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180701. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Ivo Dlouhý.
Uložit do Citace PRO