KŮDELA, Jakub. Advanced Decomposition Methods in Stochastic Convex Optimization [online]. Brno [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180706. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Popela.

Uložit do Citace PRO