STROUHAL, Jiří. Pokročilé výpočtové metody spalování tuhých paliv [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180713. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Tomáš Juřena.
Uložit do Citace PRO