VALA, Vlastimil, David BŘEZINA, Augustin SADÍLEK a Filip HAKL. Oceňování lesních majetků. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(3), 29-36 [cit. 2021-6-20]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2019.3.29
Uložit do Citace PRO