GORYL, Stanislav. Komunikace PLC s periferiemi modelu výtahu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18073. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Radek Štohl.
Uložit do Citace PRO