KROPÁČ, Jiří. Statistika C: statistická regulace, indexy způsobilosti, řízení zásob, statistické přejímky [online]. VUT v Brně, 2012 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-7204-789-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180733

Uložit do Citace PRO