FOJTLÍN, Miloš. Assesment of the Thermal Environment in Vehicular Cabins [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180734. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Miroslav Jícha.

Uložit do Citace PRO