KROPÁČ, Jiří. Statistika B: jednorozměrné a dvourozměrné datové soubory, regresní analýza, časové řady [online]. VUT v Brně, 2012 [cit. 2021-6-22]. ISBN 978-80-7204-822-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180739
Uložit do Citace PRO