DÖRFLOVÁ, Hana. Efektivnost investic při výrobě betonu [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18074. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Luňáček.
Uložit do Citace PRO