KOCANDOVÁ, Jana. Mechanické vlastnosti a struktura směsí recyklovaného polyetylénu a velmi nízko hustotního polyetylénu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180744. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Radka Bálková.
Uložit do Citace PRO