BLAŠKOVÁ, Daniela. Reologické vlastnosti chladicích kapalin pro obrábění kovů [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180745. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Radka Bálková.
Uložit do Citace PRO