COUFALÍKOVÁ, Iva. Použití R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180748. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Hýzl.
Uložit do Citace PRO