ČEPIL, Jiří. Optimalizace návrhových prvků pozemních komunikací pomocí vlečných křivek vozidel [online]. Brno [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180749. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Radimský.

Uložit do Citace PRO