LUBASOVÁ, Romana. Projekt vzniku regionálního vzdělávacího centra v rámci STROJÍRNY OSLAVANY [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18075. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Luděk Mikulec.

Uložit do Citace PRO