HANDL, Petr. Vybraná rizika měkkých cílů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180755. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizik. Vedoucí práce Vladimír Adamec.
Uložit do Citace PRO