SEDLÁČEK, Milan. Metodické postupy hodnocení vlivu extrémů počasí na škody na majetku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180756. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizik. Vedoucí práce Jaroslav Rožnovský.
Uložit do Citace PRO