BUCHTÍK, Martin, Michaela HASOŇOVÁ, Jiří MÁSILKO a Jaromír WASSERBAUER. The effect of heat-treatment on properties of Ni-P coatings deposited on AZ91 magnesium alloy. Coatings, MDPI [online]. MDPI, 2019, 9(7), 1-9 [cit. 2022-08-08]. ISSN 2079-6412. Dostupné z: doi:10.3390/coatings9070461

Uložit do Citace PRO