TOMANOVÁ, Veronika. Analýza zdanění manželů v České republice a Švýcarské konfederaci [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18087. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.
Uložit do Citace PRO