HANÁK, Karel. Komunikační software pro terminálové klienty linuxového serveru [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18095. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Mojmír Jelínek.
Uložit do Citace PRO