PŘIKRYLOVÁ, Veronika. Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18102. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lenka Smolíková.
Uložit do Citace PRO